Jiří Guth Jarkovský

ProAlt bilancuje: rezignace ministra Drobila je obrovský dar pro českou přírodu

23.12.2010 - Pavel Drobil opustil ministerstvo životního prostředí náhle, snad navždy a k radosti mnoha ekologů. Příroda se těší na ministra, který by navázal na práci Ivana Dejmala, Bedřicha Moldana nebo Josefa Vavrouška.

Vánoční balík s nejlepším dárkem, který česká příroda mohla letos dostat pod stromeček, předala skupina zástupců a zástupkyň iniciativy ProAlt ve čtvrtek 23. prosince dopoledne na podatelnu Ministerstva životního prostředí. Před budovou ministerstva do balíčku zabalili rozlučkové parte se jménem ministra Pavla Drobila a také přáníčko jeho nástupkyni či nástupci, aby v práci na ministerstvu nepokračoval v záměrech svého předchůdce, které ohrožovaly přírodu, životní prostředí a práva občanů.

Parte uvádí variace Matěje Hollana na moravskou lidovou píseň:

Cos podrobil Pavelenko Pavle, Pavelenko Pavle, Pavelenko Pavle,
Že ťa vezú svázaného v kozle, svázaného v kozle, svázaného v kozle.

Ukradél sem z SFŽP koňa, z SFŽP koňa, z SFŽP koňa
A včil ně ti sprepadenci hoňá, sprepadenci hoňá, sprepadenci hoňá.

„S radostí v srdci“ oznamuje dále veřejnosti pozůstalá sojka obecná (Garrulus glandarius) českým a moravským luhům a hájům, že Pavel Drobil opustil v úterý 21. prosince 2010 Ministerstvo životního prostředí náhle a snad navždy.

Ve výčtu kroků, kterými stihl bývalý ministr Drobil za dobu svého krátkého působení poškodit zájmy ochrany životního prostředí a klimatu, ProAlt uvádí:


„Ministr Drobil opouští ministerstvo kvůli korupčnímu skandálu spojenému se snahou přeměnit státní instituci na významný zdroj příjmu politické strany a jejích představitelů. Ještě před odhalením této korupční kauzy ale ministr stihl udělat hodně pro to, aby usnadnil i přeměnu přírody a našeho životního prostředí ve snadný zdroj příjmu těch, kteří se podílejí na jejich plánovitém ničení,“ komentuje působení ministra Milan Štefanec z iniciativy ProAlt.

Nejenom sojky se podle formulace na smutečním oznámení těší „na příchod takového ministra,  který bude hoden pokračování s úsilím, kvalifikovaností a otevřeností, jaké do vínku ministerstvu vnesli Ivan Dejmal, Bedřich Moldan či Josef Vavroušek“.

ProAlt pak přeje novému panu ministrovi, „aby při svém úsilí chránit životní prostředí a klimata nepokračoval v záměrech svého předchůdce, které ohrožovaly přírodu, životní prostředí i práva občanů.“

Happeningu se zúčastnil asi tucet lidí především z ekologické pracovní skupiny iniciativy ProAlt. Někteří nesli nápisy „Kde končí Drobil, začíná ochrana přírody“, „Za zelenou, nikoli modrou planetu!“ nebo „Dodýchal za český průmysl! Oddechne si také příroda?“.

„Názory na působení ministra Drobila jsme formulovali s pomocí lidí z občanských iniciativ z různých míst a s různou specializací,“ vysvětlila mluvčí iniciativy ProAlt Tereza Stöckelová. "I někteří zaměstnanci ministerstva nám dávali najevo porozumění nebo dokonce podporu. Aby byl příští ministr životního prostředí lepší než Pavel Drobil, to by bylo velmi skromné přání. Stav životního prostředí vyžaduje víc - aby navázal na působení skvělých prvních ministrů Moldana a Dejmala," dodala Tereza Stöckelová.

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect