Jiří Guth Jarkovský

Má město vydělávat na špinavém vzduchu?

22.5.2010 - Českobudějovická teplárna odkládá odsíření, ale chce vyrábět víc elektřiny, aby více vydělávala. Jejím většinovým vlastníkem je město, takže rozhodování je navýsost politickou otázkou.

Českobudějovická teplárna požádala o změnu tzv. integrovaného povolení k provozu, protože chce nainstalovat novou turbínu. Ta by měla vyrábět víc elektřiny než dosud, neboť poptávka po teplu postupně klesá a prodávat elektřinu je pro firmu výhodné. Celý záměr má dvě velké vady na kráse.

Teplárna o této změně technologie zřejmě rozhodla bez ohledu na potřebná povolení a na hodnocení vlivu na životní prostředí a turbínu už koupila. Rozhodla bez možnosti veřejné diskuse a bez vážné úvahy o jiných variantách. Teď už je těžko tento záměr zakázat, ba i jen měnit. Obzvlášť pro úředníky, kteří podléhají i městské nebo krajské samosprávě. Důvody k tomu by ale byly a to je ta druhá vada na kráse.

Turbína totiž jen taktak splňuje podmínky „nejlepší dostupné technologie“, kterou integrované povolení vyžaduje. Nepochybně má smysl být náročný, vždyť to soustrojí má životnost nejméně 25 let. Plánovaná změna technologie dokonce sníží celkovou účinnost teplárny. Nově se část získaného tepla má mařit v chladicích věžích a přitom se bude ročně spalovat o asi 24 tisíc tun uhlí více. To je nárůst asi o 7% oproti současné situaci.

V podaném oznámení o záměru (ministerstvo životního prostředí podle něj rozhoduje, jestli proběhne proces hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA) je jen zastřeně naznačeno, jak moc bude životní prostředí poškozeno. Určitě přibude hodně skleníkového plynu oxidu uhličitého a také několik set tun oxidu siřičitého. Zhorší to kvalitu ovzduší nejen v bezprostředním okolí teplárny, ale i v Hlinsku, Suchém Vrbném, Dobré Vodě, Srubci a podobně.

Proces EIA by měl proběhnout už jenom proto, aby měli především obyvatelé Č. Budějovic možnost seznámit se s celým záměrem. Snad by to také přimělo investora zveřejnit skutečné výstupy a všechny hrozící škodlivé vlivy. Podle integrovaného registru znečištění už teď patří teplárna mezi „nejšpinavější“ podniky v celém kraji, takže při modernizaci by měla omezit vypouštění nejen dvou dříve zmíněných oxidů, ale i dalších škodlivých látek – rtuti, oxidů dusíku a zejména silně rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Je třeba okamžitě začít připravovat odsíření celé teplárny. Je to zájmu zdraví obyvatel a koneckonců i rozpočtu města. V roce 2013 totiž skončí možnost získat na to dotaci z operačního programu Životní prostředí. Dotace z Evropské unie činí až 90% nákladů a například strakonická teplárna už o ni požádala. Ta českobudějovická ale odsíření zatím neurčitě slibuje až na rok 2016 a tedy plně „za své“, což jsou vpodstatě prostředky města České Budějovice. To je většinovým (80%) vlastníkem teplárny.

Letos na podzim budou volby do zastupitelstva města. Kandidáti (resp. kandidující strany) by měli včas a srozumitelně říci, jestli v nadcházejícím volebním období zajistí odsíření českobudějovické teplárny.

Vyšlo v Českobudějovickém deníku 18. května 2010

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect