Jiří Guth Jarkovský

Zelená úsporám, šrotovné a veřejná doprava - dvě glosy pro Krasec

4.5.2009 - Doporučuji využívat ekologickou on-line poradnu na www.krasec.cz a číst časopis Krasec (jsem tam členem redakční rady :-)).

Zelená sporná. Dotační program pro úspory energií v domácnostech a pro využití obnovitelných zdrojů energie tamtéž budí velkou pozornost kladnou i zápornou. Největší zklamání přitom jako obvykle pramení v přehnaných očekáváních, možná podpořených některými řekněme reklamními vyhlášeními. Prý je to předvolební tah zelených (těch Bursíkových). Možná i je, ale jednak není jisté, jestli opravdu může „zabrat“ (podle čeho se ve volbách rozhodujete vy?), jednak to jeho obsahu (efektu pro spotřebu energií a ochranu klimatu) vlastně nijak neubližuje. Lze důvodně spekulovat, že kvůli dohodě o předčasných volbách byl také vyhlášen poněkud „předčasně“. Skutečná (ne-)připravenost (seznam dodavatelů, seznam výrobků a technologií, kontaktní místa pověřených bank, atd.) tomu napovídá. Jak moc je „korupcevzdorný“? Podle zveřejněných dokumentů soudíme, že ne méně, než jiné dotační programy v ČR. Stanovisko Národního památkového úřadu z 23. dubna upozorňuje na jiná vážná, ale snad překonatelná rizika: ohrožení „historické a umělecké podstaty chráněných staveb“ a druhotně znevýhodnění majitelů takových staveb resp. špatné vnímání orgánů památkové péče (jako překážek získání dotací).

Nesporné je, že program přitáhl skutečně masovou pozornost k otázkám (úspory, OZE), které byly dosud spíše doménou ochranářů a nevelkých přímo zainteresovaných zájmových skupin. Toto vidíme jako skutečně politický (v širokém, ne stranickém chápání politiky) úspěch. Určitě je to lepší než nic. Ba dokonce je to lepší než jedna z vážně navrhovaných alternativ, totiž budování podzemních zásobníků oxidu uhličitého.

Špatné zprávy dopravní. V okolních státech bují populistické "šrotovné" a v ČR ubývá cestujících ve veřejné dopravě, především na regionálních tratích resp. spojích. V meziročním srovnání to jsou zatím jen jednotky procent, ale všichni zasvěcení očekávají další pokles. Na vině prý je rostoucí nezaměstnanost a klesající ceny pohonných hmot. Mluvčí Jihočeského kraje to považuje za "generační jev", ale tím se asi přece jen aktuální úbytek v posledních týdnech a měsících dobře nevysvětlí. Přípravy integrovaných tarifů, zlepšování jízdních řádů a podobná lákadla přitom v různých krajích a městech pokračují jen velmi volným, úředně setrvačným tempem. Připomeňme, že podle všech dostupných podkladů má "šrotovné" (málokterý jazyk pro ně má tak stručný a zvučný pojem) neblahé účinky ekonomické i environmentální. Uvážíme-li roli automobilového průmyslu v současné ekonomické krizi, toto opatření lze přirovnat k pádu zadržovanému úprkem vpřed. Přesněji  řečeno, ten pád je jen odložený. Pěkně -varovně- o tom píše Tomáš Škrdlant v knížce Demokracie přírody.

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect