Jiří Guth Jarkovský

Politika územního rozvoje ČR

3.1.2009 - Politika územního rozvoje (PÚR) je základní nástroj územního plánování, zjednodušeně se jedná o „celorepublikový územní plán“. PÚR vymezuje nejdůležitější infrastrukturní záměry (dálnice, úložiště jaderného odpadu, elektrárny) nebo strategie využívání území České republiky. Je závazná pro pořizování zásad územního rozvoje jednotlivých krajů a územní plány obcí. Pořizovatelem PÚR je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vážení přátelé,

Jsem doslova nadšen tím, kolik prostoru a kvalifikovaného (!) textu jste ve čtvrtek 26. června věnovali přípravě Politiky územního rozvoje ČR (PÚR). Musím považovat za hloupý úřednický trik, že tak důležitý dokument je předložen k připomínkám veřejnost právě na dobu letních prázdnin. Při splnění zákonných požadavků je to asi ten nejúčinnější způsob, jak se vyhnout pozornosti a diskusím, takže jsem opravdu rád, že Váš deník naopak demokratickému procesu pomáhá.

Vzhledem k závaznosti dokumentu je pro jižní Čechy asi nejdůležitější požadované zajištění prostoru pro stavbu dalších dvou reaktorů JETE a hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Jsem přesvědčen, že náš kraj už je jadernou energetikou dosti postižen (připomínám i těžbu u Okrouhlé Radouně na Jindřichohradecku a ohromnou ekologickou zátěž po úpravně rudy v Mydlovarech) a žádné další jadrné zařízení by se tu stavět nemělo! Kraj by měl setrvat na svém odmítavém stanovisku k dalším blokům v Temelíně a také podpořit postižené obce v odporu proti přípravě hlubinného úložiště.

Ještě chci zdůraznit srovnání Šumavy a Krkonoš v tom návrhu PÚR. Zatímco pro Šumavu se má sledovat -bez dalších omezení- „využití rekreačního potenciálu oblasti“ a „zlepšení dopravní dostupnosti území“, u KRNAP má být to využívání „rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené“ a je také potřeba zmírňovat střety „nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny“ a snížit vysoké a stále rostoucí zatížení až přetížení území a dopravní a technické infrastruktury. Copak musíme nebo dokonce chceme nechat Šumavu exploatovat a vlastně i zničit jako Krkonoše, abychom ji až potom začali pořádně chránit?

Kraj, obce, občanská sdružení i jednotlivci by měli využít existující možnosti připomínek. Bez jejich výraznějšího zapojení může být snadno schváleno zcela nevyhovující znění PÚR.

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect