Jiří Guth Jarkovský

Povolání:

3.10.2021

Co jsem vlastně zač - z pohledu kandidátní listiny pro volby do sněmovny v r. 2021.

Začal říjen roku 2021 a moji krajané nacházejí ve svých poštovních schránkách volební lístky, na který vedle mnoha dalších je i moje jméno. U něj pak kromě věku, politické příslušnosti a místa trvalého pobytu také – povolání.

Ekolog, soukromý zemědělec.

Povolání ekolog tam psávám už od své první kandidatury v roce 2004 (krajské volby). Já to totiž jako povolání a ne jen jako zaměstnání cítím. Navíc tím jaksi úsporně zahrnuji oba významy – studoval jsem ekologii rostlin a vegetace čili jak se v Čechách říká, geobotaniku, a také se různými formami věnuji ochraně životního prostředí. To druhé by asi přesněji vystihlo slovo environmentalista, ale uznejte sami, jak je dlouhatánské a tak nějak kostrbaté.
Zaměstnáním jsem teď (a občas jsem byl i dříve) úředník, ale to je přeci jen způsob, jímž se věnuji předmětu svého zájmu. Ekologii (v obou smyslech) jsem se věnoval a dosud občas věnuji také jako učitel, publicista, aktivista … ale pořád tedy ekolog.
Také bych si tam mohl napsat „ministerský rada“, ale jednak je o dost dočasnější než ekolog, jednak mi to připadá obstarožní a kapku nabubřelé. Myslím, že druhdy se to samé služební místo nazývalo „vedoucí odborný referent specialista“.

Proč jsem v posledních letech doplnil své hlavní povolání o toho zemědělce? Předně proto, že na to mám, jak se říká, papír. Je pravda, že mnoho tradičních zemědělských činností nevykonávám, ale přeci jen jsem za ty dva hektary našich luk odpovědný – svým předkům a potomkům, sousedům i všem živáčkům, kteří se tam vyskytují. Asi nejhezčí z nich jsou kopretiny a koroptve.
Dále chci předvést, že ekologie a zemědělské hospodaření se vůbec nemusejí navzájem vylučovat. Přitom takřka zároveň s počátky svého ekologického zaměření jsem na to narážel. Jestlipak ještě stojí u Škrdlovic na Žďársku, poblíž našeho ochranářského tábora, kamenný památník tisícům hektarů odvodněných mokřadů? Měl by tam být zachován pro výstrahu a poučení. O jiném velkém agrohříchu, totiž eutrofizaci (přehnojování), jsem pro změnu psal ve své diplomové práci.

Konečně chci dát svým váženým voličům najevo, že až se stanu poslancem, budu se ve sněmově hodně věnovat zemědělské politice. Soustavně se o ni zajímám už víc než dvanáct let, od prvního eurounijního předsednictví ČR. Chci, aby to nadcházející předsednictví ve druhém pololetí roku 2022 dopadlo lépe – hlavně pro českou a evropskou krajinu, venkov, půdu, vodu a, ehm, také pro ty koroptve a kopretiny, že ano.Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect