Jiří Guth Jarkovský

Síla slova

31.1.2015

Minirozhovor na dálku s gymnaziální profesorkou češtiny

Tradiční přírodovědná orientace „Vašeho“ ústavu se bohužel odráží v poměrně nízké hodinové dotaci mj. pro Český jazyk a literaturu. Je to nutné? Co vlastně může studentům chybět?

Pro přesnost, týká se to jen tzv. vyššího gymnázia - tj. od 1. do 4. ročníku. Na nižším gymnáziu, od primy do kvarty, kde se učí hlavně pravopis a mluvnice, je počet hodin stejný jako na jiných gymnáziích - tam je totiž dána povinná hodinová dotace přímo shora, neboť se jedná o povinnou školní docházku.

Pan ředitel se domníval, že tak chytré děti, jako jsou u nás, zvládnou osnovy češtiny i v menším počtu hodin. Takto mi to zdůvodnil. O tom já nepochybuji, to určitě zvládnou, ale bude jim chybět síla slova, působení osobnosti učitele i sounáležitost s ním při vnímání a interpretaci určitých skutečností, které si přečte nebo s nimiž se seznámí… Protože literatura je především síla slova a jeho cesta k člověku. Mnohé lidi to už nezajímá, doba má jiná lákadla. Ale u mnoha mladých lidí cítím, že jim především TA síla slova (jeho váha) ve škole chybí, cítím, jak dychtí po úplně obyčejném slově, kterého se jim jinde nedostává… A tím může mít literatura určité výsadní postavení v systému předmětů. Je těžké tohle vysvětlit některým lidem – a i těm, kteří by o tom mohli rozhodovat. Ne všichni mají takové pojetí světa, které by se nám líbilo… Ale člověk se musí radovat i z malých posunů vpřed! A tak se raduji, když cítím, že někteří na cestě hledání i přemýšlejí o jiných věcech, než jsou počítače, mobily, tablety…

Já bych snad místo „výsadní“ raději řekl „nenahraditelné“, ale to je nepodstatná drobnost. Bez ohledu na ni chce se mi posmeknout – jsou to krásná slova. Slova o slovu… Smím je zveřejnit?

Dělejte, jak myslíte, resp. co dokážete. Já to nepovažuji za nic mimořádného, co by bylo hodno zveřejnění a co by mohlo přinést někomu něco nového! Denně se potýkám s nedostatkem času (hodně věcí dělám na úkor spánku, spím 4 - 5 hodin denně) a toto by byla další věc tzv. navíc. Mám pocit, že nic navíc už fakt "nedávám" - učím letos šest tříd češtin a seminář 4. ročníku. Tak si dovedete představit, když napíšeme slohové práce, je to 180 slohových prací, každá přibližně na 1,5 stránky A4... A to nechci mluvit o dalších věcech, kdo to nezažil, nemůže pochopit... To není stížnost, to je kousek ze zoufalství... Přesto mám ráda tuhle práci - je to poslání, při němž pracujete se SLOVEM - a tím slovem můžete zušlechťovat duši mladého člověka, směrovat ji k dobru a lásce, k pochopení a schopnosti naslouchat a slyšet... A to všechno není samo sebou, na každou hodinu se musíte připravit, musíte promyslet mnohé drobnosti, dílo musíte znovu prolistovat, pročíst postřehy ve vlastním (čtenářském) deníku, připravit textové ukázky tak, abyste jimi podtrhl to, co pomocí díla chcete říct. A abyste studenty vedl k VLASTNÍMU chápání onoho díla a dal jim podnět k jeho přečtení. Většinu děl studenti do momentu probírání látky ve škole ani nedrželi v ruce... Je to krásná, ale složitá a časově náročná práce. Mějte se hezky. Na shledanou a dobrou noc.Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect