Jiří Guth Jarkovský

Zásady podpory české duševní činnosti (na základě Společné intelektuální politiky EU)

28.10.2014

Všechny navržené zásady mají svou obdobu v současném zemědělství.

  1. Ten, kdo hodlá podnikat v duševní činnosti, tj. provozovat duševní činnost samostatně, na vlastní náklady a vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku (nikoli jen pro vlastní potřebu), musí se zapsat do tzv. Evidence intelektuála a získat o tom osvědčení. Ten, kdo jen občas mívá dobré nápady anebo prodává knihy, nemusí být zapsán do evidence intelektuála.
  2. Každý evidovaný intelektuál (duševní pracovník), který má víc než 100 knih, bude za každou knihu, kterou používá (u výpůjček se započítává příslušný podíl doby v roce) dostávat 50 Kč ročně.
  3. Podmínkou vyplácení dotací je, že knihy jsou skladovány v teplotě -20 až +50 °C a v průměru z nich nebude vytrženo víc než 12 % (po desetiletém přechodném období bude limit snížen na 7 %) listů. Dodržování podmínek kontrolují dva různé úřady (jeden přes teplotu, jeden přes vytržené listy), které zřizuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  4. Kdo nemá doma Ottův slovník naučný, zvyšuje se mu sazba za každou knihu, kterou používá, o 30%. Nevlastnění slovníku ověřuje každých 6 let Národní knihovna ČR.
  5. Kdo ve svých dílech prokazatelně necituje z Blesku ani z knih Michala Viewegha (kontrolují soukromé inspekční organizace s certifikátem ministerstva kultury), může dostávat další podporu ve výši 200 Kč (blogy) až 2800 Kč (články v impaktovaných časopisech) za normostránku napsaného textu.
  6. Stát hradí duševním pracovníkům 60% nákladů na vysokorychlostní připojení k internetu.
  7. Začínající duševní pracovník může dostat až jeden milión korun zejména na nákup knih a počítačového nebo laboratorního vybavení a na pořízení a provoz pracovny. Podmínkou je věk 18 - 40 let a složená maturita (za určitých podmínek stačí, aby se žadatel na maturitu teprve připravoval). Po dobu pěti let musí žadatel dosahovat základu daně minimálně 120 000 Kč a nesmí mít víc než 55% příjmů z manuální práce. Dotaci nelze využít na nákup autorských práv k již vytvořenému dílu.
  8. Vedle tohoto systému dotací může být každý duševní pracovník libovolně zaměstnán, žádat o grantové podpory a podobně.


Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect