Jiří Guth Jarkovský

Můj odstín zelené

1.3.2011

Na zelené ideologii může být i něco konzervativního. Ale já si hlavně kladu jiné otázky a vybírám v jiných volbách než Ladislav Bátora.

Pan prezident zpopularizoval část životopisu a hlavně názoropisu Ladislava Bátory. Zřejmě chtěl vysvětlit, jaký konzervatismus zaslouží jeho respekt nebo je dokonce podle jeho gusta – názory pana Bátory mu prý jsou „v mnohém blízké“.

Já nejpozději od Kellerova Šoku z ekologie (Český spisovatel, 1996) hledám environmentalismus jako svou ideologii – to slovo zde nemíním pejorativně, pochopitelně. Pro jistotu připomínám podtitul: Politické systémy v rozpacích. Hlavně ale pociťuji sympatie ke všem „zeleným“ konzervativcům, liberálům i socialistům (přičemž to poslední zahrnuje sociální demokraty i komunisty).

Ani v nejmenším nechci Bátorovy názory apriorně odsuzovat. Václav Klaus volá po seriózním dialogu, tož to zkusme.

Raději Konfucia než Rousseaua,

raději Františka Josefa I. než Josefa II.

raději národní pospolitost než občanskou společnost,

raději Jarmilu Šulákovou než Juru Pavlicu,

raději lokální než globální,

raději uleželý segedín u Rozvařilů než emulgátorovou mňamku od McDonalda,

raději povinnou vojenskou službu než profesionální armádu,

raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou,

raději základy latiny a řečtiny než prolegomena k navlékání kondomu,

raději s Lorenovou než s Loren(ou?),

raději jihočeskou selku než pražskou intelektuálku,

raději skromnou korunu než načančané euro,

 raději Agnethu Fältskogovou než Joan Baezovou,

 raději tradici než pokrok,

 raději mateřskou dovolenou než povinné eurojesle,

 raději Stanislava Suchardu než Olbrama Zoubka,

 raději Nixona než Bushe,

 raději Prodanou nevěstu než Odcházení,

 raději čecháčky než světáčky,

 raději věřit než dlužit,

 raději Koniáše než Halíka,

 raději zájezdní hostinec U tří lip než grandhotel Bilderberg…

A už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, genderismus,

 multikulturalismus,

 feminismus,

antidiskriminacionismus,

 politickou korektnost,

 oikofobii,

 ekumenismus,

 positivní diskriminaci,

homosexualismus,

 Pravdu a Lásku ordinovanou z Havlova nevětraného mravního a duševního pelechu,

 environmentalismus,

 Mezinárodní trestní soud,

 Kaplického a Ježkův blobismus…

Chtěl jsem předvést, že dialog (zatím) je možný. Netroufám si soudit jako jiní, jestli pan Bátora má „morální kompetence být 1. náměstkem ministra školství“. Jen dodávám, že Klausovo srovnání s tzv. hilsneriádou mi připadá nemístné až nechutné.

Ostatně soudím, že spor se nevede o nějaké konzervativní hodnoty nebo dokonce jen vkus. Myslím, že na české vulgární pravici probíhá boj o vliv a o peníze. Kmotři nebo náckové, to je také těžká volba.

-----

Post scriptum: záznam tragikomického rozhovoru s L. Bátorou ve Dvaceti minutách Radiožurnálu najdete zde.



Komentáře




© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect