Jiří Guth Jarkovský

Co potřebuje Strana zelených

31.5.2010

Tento text je výrazem mého zájmu podílet se na obrodě (zmrtvýchvstání) SZ.

1) Nic nezastírající analýzu posledních čtyř let: úspěchy a neúspěchy na různých úrovních (vláda, parlament, kraje, obce), členství a poměry ve straně a její obraz navenek. Úspěch a neúspěch poměřovat programovými cíli evropských zelených a také různými koncepcemi a strategiemi trvalé udržitelnosti.

2) Definitivně zpřístupnit, zpřehlednit a udržovat v aktuálním stavu informace o členské základně.

3) Konsolidovat a hlavně zprůhlednit hospodaření. Zastavit plýtvání a organizační a komunikační chaos a nadobro se rozloučit s dodavateli nejrůznějších mediálních a propagačních služeb z posledních let.

4) Solidaritu Prahy s ostatními kraji. Pražská krajská organizace zůstává baštou zelených a patří jí za to obdiv a dík, ale přitom musí odolat choutkám uplatňovat zásadu, že kdo platí, poroučí.

5) Demokratizovat rozhodování. Nepoužívat nebo „obcházet“ centralizační změny stanov z poslední doby a na nejbližším sjezdu napravit nejhorší přesuny pravomocí a změny ve složení stranických orgánů. Odpolitizovat jednání všech revizních orgánů strany.

6) Cílevědomě a třebas i pomalu rozšiřovat elektorát (voličstvo) zelených. Náš plánovací horizont je dál než jen volby do sněmovny v roce 2014. Podílet se na přípravách potřebných změn volebních a souvisejících zákonů především ke snížení omezující pětiprocentní klauzule pro vstup do sněmovny a do zastupitelstev krajů.

7) Zabránit propadu v komunálních volbách. Reálně, nikoliv jen hubou, musejí v nejbližších měsících vyšší úrovně stranické struktury sloužit těm nižším.

8) Zahájit aktivní sbližování se s programově blízkými politickými subjekty (Klíčové hnutí, Demokratická strana zelených, politické hnutí Zelení, Česká pirátská strana, jednotlivci nebo skupiny ze Strany pro otevřenou společnost, různé strany a hnutí s místní působností a další). Navrhnout jim nějakou formu aliance až sloučení ve zhruba dvouletém výhledu. Přitom připustit změnu názvu strany („značky“) jako výraz její proměny.

9) Až v návaznosti na výsledky jednání podle předchozího bodu připravit –beze spěchu, důsledně demokraticky a s maximálním hledáním shody a kompromisů- nové stanovy a nový dlouhodobý politický program.

10) Připravit a ještě v r. 2010 postupně oběma nejvyššími orgány (republiková rada a sjezd) schválit programový manifest, který připomene a aktualizuje hlavní nesporné body z politického programu SZ (Vize ekologické demokracie). Naopak odmítne povrchní „ozeleňování“ ekonomie hlavního proudu, ne zcela přesně označované jako neoliberalismus, a výslovně se přihlásí k alternativním, důsledně demokratickým koncepcím politické ekonomie (decentralizovaná, družstevní, komunitní, sociální).

Borovany 30. května 2010

Jiří Guth,

1. místopředseda jihočeské krajské organizace SZKomentáře

31 May 2010 15:03 Štěpán
Souhlas
01 Jun 2010 14:24 Václav Zeman
polemika
01 Jun 2010 16:25 Jiří Guth
polemika
07 Jun 2010 11:53 Václav Zeman
polemika
07 Jun 2010 12:15 Jiří Guth
polemika
10 Jun 2010 16:57 Václav Zeman
polemika
10 Jun 2010 21:42 Jiří Guth
polemika© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect