Jiří Guth Jarkovský

Když A=B a B=C, jaký je vztah mezi A a C?

23.5.2010

Tranzitivní relace na množině politických názorů.

Někdy se to tak sejde: 21. května 2010 uveřejnil server týden.cz výsledky „politického kompasu“ pro různé české politiky a téhož dne světové agentury (první prý AFP, ale neověřoval jsem to) informovaly o prohlášení 14. dalajlámy v New Yorku.

Týden.cz: „Jaké je skutečné politické smýšlení českých politiků? (…) Na to odpovídá Politický kompas - test, který sestavili odborníci v USA a kterému vystavil českou politickou elitu časopis TÝDEN. Test ukázal, že sociální demokrat Jeroným Tejc navlas sedí do profilu velkého indického reformátora Gándhího. (…) Do smýšlení velikánů se ale trefily i další známé tváře české politické scény. Tak například zelený Ondřej Liška, to je celý dalajlama.“

Novinky: „´Pořád jsem marxista,´ prohlásil 74letý buddhista v New Yorku, kam přijel na jednu ze svých placených přednášek. ´Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honba za ziskem´.“

Ze světových sdělovacích prostředků má podrobnější zprávu například australská ABC nebo britský Telegraph.

Shrňme to: podle „politického kompasu“ má Ondřej Liška politické názory velmi podobné jako dalajláma. Dalajláme je marxista, aspoň podle vlastního prohlášení. Co z toho vyplývá pro Ondřeje Lišku?

Odpověď nechám na čtenářích. Zato jim nabízím pět možných vysvětlení (všechna mi připadají málo pravděpodobná, tak nevím…):

1) Ondřej Liška své „skutečné“ politické názory dosud tajil.

2) Ondřej Liška své odpovědi v politickém kompasu nějak stylizoval. Odpovídal tak, jak si myslel, že pro potřeby toho testu odpovídat „má“.

3) „Odborníci z USA“ někde udělali chybu (ve formulaci otázek nebo ve vzorci pro vyhodnocování odpovědí).

4) Dalajláma ví jen velmi přibližně, co je to marxismus.

5) Dalajláma žertoval.Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect