Jiří Guth Jarkovský

Kde je ten cár papíru?

27.2.2010

Kterak se dobrat zákona o krajském referendu.

Připomeňme, že v úvodu 73. schůze poslanecké sněmovny vznikl spor o to, jestli je možné na ní projednat návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů. Sněmovna tento návrh 6. listopadu 2009 schválila (hlasy sociálních demokratů, komunistů a zelených vč. Věry Jakubkové) a senát ho 10. prosince velmi těsnou většinou hlasů (39 ze 75) zamítl.

Legislativní odbor kanceláře poslanecké sněmovny vydal stanovisko, že to možné není. Petr Tluchoř (ODS) je důrazně podpořil, naproti tomu Vojtěch Filip (KSČM) je označil za cár papíru. Bohužel tento dokument nemám k dispozici, takže jednak prosím laskavé čtenáře, aby mi případně poslali odkaz na něj (nebo ho přímo poslali v elektronické podobě), jednak budu vycházet z interpretace místopředsedou sněmovny Lubomírem Zaorálkem: "Vzhledem k tomu, že byla 73. schůze Poslanecké sněmovny svolána podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny, nelze použít ustanovení § 97 odst. 3 věta první jednacího řádu o předložení návrhu zákona zamítnutého Senátem."

Příslušná věta v § 97 odst. 4 říká, že předseda sněmovny jí předloží senátem zamítnutý návrh zákona na nejbližší schůzi, nejdříve  však  za  deset  dnů od doručení usnesení,  aby o něm hlasovala znovu. Podle § 54 odst. 7 "se nepoužije" ustanovení této věty na tzv. mimořádné schůzi (slovy zákona, byla-li schůze svolána podle § 51 odst. 4).

Nemohu si pomoci, ale já tomu rozumím tak, že "automatický" mechanismus zařazení zamítnutého návrhu zákona se nedá použít u tzv. mimořádných schůzí. Nenašel jsem ale žádnou zákonnou překážku tomu, aby byl takový zamítnutý návrh zařazen na pořad jednání mimořádné schůze jinak - totiž přímo v návrhu pořadu jednání, který musí být přiložen ke každé žádosti o svolání tzv. mimořádné schůze. Snad by to bylo sporné, pokud by se taková schůze měla konat dříve než deset dnů od doručení usnesení senátu o zamítnutí, ale to vůbec není tento případ.

V § 97 odst. 4 za větou první -která se na mimořádné schůzi nepoužije-, následuje věta druhá: "Návrh zákona je přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech poslanců." Nuže, se zájmem očekávám výsledek tohoto hlasování.

Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect