Jiří Guth Jarkovský

Územní plán České republiky

20.7.2009

Politika územního rozvoje ČR 2008: po soustavnějším prostudování považuji výsledný kompromis za dosti slušný.

Čerstvě schválená Politika územního rozvoje ČR (PÚR) není dobrá. Jednak zahrnuje závaznou (!) územní ochranu pro stavby, které jsou z úředního hlediska sporné a z environmentálního nepochybně škodlivé, jednak má spoustu dalších nedostatků. Většinu jich pěkně shrnuje nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) k posouzení jejích vlivů na životní prostředí (http://eia.cenia.cz/sea/zur/detail.php?id=MZP015Z).

Na rozdíl od některých kritiků zejména z nevládních organizací si ale nemyslím, že tím schválením vláda premiéra Fischera překročila svůj mandát. Skoro naopak! Takový "územní plán státu" (na uvozovkách trvám, je to totiž sice názorné, ale nepřesné označení) má být především stabilní, nezávislý na momentální politické situaci - většině ve sněmovně a složení vlády.  Tím pádem tam ovšem nemají být ty propírané sporné stavby. Nevím, kdo za ně lobboval u kterých úředníků a politiků, ale viděl jsem docela zblízka činnost už několika vlád ČR (v letech 1998-2008 jsem pracoval na MŽP) a nemyslím, že to v posledních týdnech a měsících bylo nějak výrazně horší než dříve.

Vyřazení šesti potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva byl - na poslední chvíli - dobrý krok k rozumnému kompromisu. Kdyby byla doplněna i územní ochrana šetrnější variant u sporných dálnic (var. PROMIKA, tedy blíže Benešovu u D3 a severní varianta SZ obchvatu Prahy), střeliva pro odpůrce PÚR by výrazně ubylo. Územní ochrana pro elektrárnu u Blahutovic je snesitelná i pro takového odpůrce jádra, jako jsem já, a rychlostní silnice R52 u Mikulova je -zjednodušeně řečeno- drahá a zbytečná (z Brna do Vídně se dá jet i po D2 a kolem Břeclavi) bez ohledu na územní ochranu. Ještě tu novou ranvej ryzyňského letiště bychom ve jménu kvality života mohli oželet - a bylo by to. Nepodařilo se. 

P. S. (z 22. 7. 2009): Jak vidno ze zvěřejněných dokumentů (na http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Vlada-CR-schvalila-navrh-Politiky-uzemniho-rozvoje),  územní ochrana kanálu Duna-Odra-Labe není ve schválené PÚR zahrnuta a u okruhu kolem Prahy určitě není vyloučena jeho severní varianta, při důsledném dodržení článků 23 a 99 je snad dokonce zvýhodněna před variantou jižní. V textu PÚR také není výslovně uvedena trasa D3 přes (dolní) Posázaví, je tam jen "Praha-Tábor-...". Na schématu č. 5 (jak moc je závazné?) je to prostě tlustá úsečka, která, pravda, vypadá spíše jako tzv. stabilizovaná varianta a var. "PROMIKA upravená" jako by se do toho koridoru nevešla. Nicméně i tak, celkově výsledný kompromis považuji za dosti slušný. Jestli pro něj hlasoval i ministr životního prostředí L. Miko (slyšeli jsme to z obvykle dobře informovaných zdrojů), není to sice zrovna k chlubení, ale také ne naopak ke kandidatuře na ropáka roku - i takový návrh se už mezi nevládkymi objevil. Svůj původní komentář (nad P.S.) z historických důvodů :-) nechávám, tímto ho ale uvádím na pravou míru.  Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect