Jiří Guth Jarkovský

Klobouk arcibiskupem?

2.6.2009

Já vím, klobouk je odznakem kardinálského úřadu, nikoliv arcibiskupa. Vzpomněl jsem si ale na jeden laskavě ironický postřeh Karla Čapka: klobouky se dělí na šedivé, plstěné a ty se širokou krempou. Já myslím, že lepší bývá rozlišovat a třídit podle jednoho kritéria.

Takhle systematický pohled evidentně chybí Kateřině Čopjakové. V článku „Hledá se charismatik“ v Respektu č. 23/2009 totiž charakterizovala kandidáty na pražského arcibiskupa takto: „... olomoucký arcibiskup Jan Graubner (konzervativec a zastánce starých pořádků v kléru), královéhradecký biskup Dominik Duka (vězněný za minulého režimu) a plzeňský biskup František Radkovský (v české církvi zodpovídá za laiky, nová církevní hnutí a komunity, ekumenismus a informatiku).“

Co je vlastně pro budoucího arcibiskupa důležité? Jeho teologické a eklesiologické postoje a názory, osudy a chování za minulého režimu anebo působnost v současné církevní organizaci?

Jsou Duka a Radkovský konzervativci nebo pokrokáři? Radkovský a Graubner dříve spíše kolaborovali nebo vzdorovali? Co mají na starosti Graubner a Duka?

Chabou útěchou či vysvětlením může být, že rozhodovat bude sám papež (který si snad potřebné informace nějak opatří) a nikoliv čtenáři Respektu, ba ani česká „katolická veřejnost“.

Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect