Jiří Guth Jarkovský

Co s mlékem (a co s protesty)

7.1.2009

"Zemědělci budou ještě během ledna demonstrovat v Praze kvůli situaci na trhu s mlékem. Protest bude namířen proti vládě a zákonodárcům, řekl po jednání Agrární komory ČR její předseda Jan Veleba. (...)" Není důvod tento protest -ze zodpovědné "zelené" pozice- podporovat. V EU jako celku (která je, pro jistotu připomínám, jednotným trhem) se v současné době produkuje mnohem víc mléka, než se spotřebuje - a vyveze (! - ve světě klesla poptávka). Za to nemohou členové vlády ani parlamentu, pokud vím. Skutečné jádro problému je ve Společné zemědělské politice (EU) a v požadavcích WTO, které EU dobrovolně přijala. "Nadprodukci" mléka usnadnilo zvýšení tzv. mléčných kvót, na kterém se dohodla EU v březnu 2008 (možná se nějak lehce měnily i jindy, ale tohle si pamatuji). Tehdy to reprezentace ČR podpořila a ani agrární komora neprotestovala. Protože samotná produkce mléka není veřejným zájmem, nevidím důvod, proč by se z veřejných peněz mělo producentům mléka kompenzovat podnikatelské riziko spojené s produkcí mléka, pro které nemají odbyt. Nejen v ČR, ale ani v celé EU. Hlavním nástrojem společné zemědělské politiky v současné době jsou přímé platby a jiné subvence přímo nespojené s produkcí. Co a kolik vyprodukují, je do značné míry na svobodné volbě zemědělců. V r. 2006 (ta čísla mám po ruce, z MZe) se v ČR vyprodukovalo asi 2 694 000 tis. l mléka (v r. 2007 byl nákup asi o 4% vyšší než 2006, to víme pro změnu z ČSÚ) a celkové saldo zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky bylo asi 470 000 tun (přebytek vývozu). Řeči o kolapsu chovu mléčného dobytka v ČR jsou podle mě propagandistické kecy. I kdyby se postupně měly stavy snížit o několik desítek procent (nadprodukce, zvýšená užitkovost, nižší ekonomická efektivita oproti jiným regionům,...), neznamená to -opakuji, že v rámci EU a její SZP- nic. Hledisko soběstačnosti uvnitř státu má smysl jen při radikálním "rozvolnění" SZP, ale to už je jiné téma.

Komentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect