Jiří Guth Jarkovský

Elektrošrot za časů krize

Na serveru Aktuálně.cz se objevil zajímavý příspěvek Pavla Barocha. Jeho titulek "Ekonomická krize zasáhla i recyklaci. Češi méně třídí" mate a obávám se, že příznačně. Sdělovacím prostředků a laikům se totiž opravdu podařilo zastřít zdánlivě jasný rozdíl mezi produkcí odpadu a jeho tříděním. Titulek měl znít, že lidé méně "vyhazují". To zmatení může být zavádějící až nebezpečné při interpretaci různých ukazatelů. Není žádoucí -podle mě, tj. z environmentalistického pohledu- usilovat o co největší objem vytříděného odpadu, ale o co nejmenší objem odpadu jako takového a teprve v tomto rámci o co nejvyšší míru (!) třídění.


Není ten článek, řečeno wikipedickou hantýrkou, "pahýl"? Jistě, je pravděpodobné, že autor byl nucen ke spěchu, ale podle mě by se jeho výpovědní hodnota skokem zvýšila, kdyby hledal korelaci i s vývojem prodeje (samozřejmě vč. dovozu) předmětných elektrospotřebičů. Třeba by se potvrdila nebo vyloučila obava, že řádnou likvidaci považuje mnoho lidí za tzv. komfortní chování a že v době hospodářských potíží se prostě tolik neobtěžují nosit elektrošrot do příslušných nádob či sběrných dvorů.

Může i nějaký jiný faktor nežli ekologická resp. ekonomická "katastrofa středního doletu" přimět podstatnou část populace, aby lépe odolávala tlaku módy a tzv. morálního zastarávání?

 

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect