Jiří Guth Jarkovský

Koaliční smlouva kritickým zeleným pohledem

10.7.2010 - Pracovní poznámky ke zveřejněnému návrhu koaliční smlouvy.

Zelený zde ve smyslu "envirocentrický", nikoliv snad podle programu nebo dokonce jen představ jakéhokoliv orgánu Strany zelených.

A) Poznámky ke kapitole o ŽP

1) návrh energetické a surovinové politiky
2) zachovat územní limity těžby hnědého uhlí a usilovat o jejich legislativní zajištění
3) nový zákon o ochraně ovzduší
4) strategie péče o krajinu
5) nový zákon o odpadech
6) rychlá novela zákona o ochraně ZPF a do konce roku 2013 zákon o ochraně půdy

Ad 2) na první pohled sympatické, ale je dobré si uvědomit aspoň dvě souvislosti: jednak to možná nahrává konkurenčním, také fosilně energetickým podnikům Zdeňka Bakaly, jednak Sophiina volba "prolomit limity nebo stavět nové jaderné bloky" má i opačné řešení, které všichni zelení nepovažují nutně za horší. Taková volba je ovšem v zásadě podobně nemravná jako ta původní... Jak dokazuje nejen "Chytrá energie" českých nevládních organizací, ale také už závěrečná zpráva vládní tzv. Pačesovy komise, z hlediska energetiky resp. energetické bezpečnosti není totiž nutné ani jedno. Nechci šířit spekulace o nějakých bakalovských konspiracích - kdyby ta vláda prosadila skutečně významné energetické úspory (v průmyslu, bydlení, ale např. i v zemědělství), bylo by to v mnoha ohledech nejlepší a to první naznačené podezření by to do značné míry vyvrátilo.

Ad 3) snaha je to správná, ale chválu si nechám až podle konkrétního obsahu nového návrhu

Ad 4) v zásadě chválím, ale je tam zase "kopýtko" zmiňující "rovnovážný rozvoj hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů v území".  I to označování zatím funguje příznačně: skuteční ochránci mluví o krajině, zatímco plánovači a rozvojáři o území :-(.

Ad 5) opět, snaha je to správná, ale chválu si nechám až podle konkrétního obsahu nového návrhu (pozor, předložení až ke konci roku 2012). Znalci v příslušné pasáži postrádají výslovnou zmínku o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, které si o velkou změnu už takřka říká.

Ad 6) těžko vyčítat, jestli termín do konce roku 2013 někdo bude číst jako "možná" nebo dokonce "nikdy". Problém úbytku zemědělské půdy je podle mě zveličován (populární údajný úbytek 15 ha za den je velmi krátkodobá záležitost a neříká nic o tom, co se s tu půdou stane - naprostá většina totiž kupodivu NENÍ zastavěna, zabetonována) a přeceňován. Je to jenom kategorie v katastru a o krajině a o fungování ekosystémů to říká jen málo - v mnoha intenzivně obhospodařovaných oblastech může být s formálním úbytkem ZPF spojeno významné zlepšení krajinné struktury a zvýšení přírodní rozmanitosti.


B) Relevantní pasáže (nebo absence) v jiných kapitolách
"Relevantní" zde znamená přímo se vztahující, ne nepřímo. Jinými slovy, hodnocení je pouze z hlediska životního prostředí, ne dlouhodobé udržitelnosti v patřičných souvislostech.
 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect