Jiří Guth Jarkovský

Borovany

Borovany_znak.jpgBorovany leží 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic, 15 km jižně od Třeboně a asi 8 km severně od města Trhové Sviny. Zeměpisná šířka: 48° 53' 55" s. š., zeměpisná délka: 14° 38' 32" v. d. a nadmořská výška: 522 m.

Mají 3 815 obyvatel (k 1. 1. 2008), 7 místních částí -kromě samotných Borovan dále Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč a Vrcov- a jejich katastrální území má rozlohu 4 233 ha.

První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Borovany vlastnilo mnoho významných majitelů, např. Vítkovci a Rožmberkové, v letech 1433 až cca 1470 Petr z Lindy (mj. zakladatel kláštera v r. 1461), kráce i Švamberkové a v letech 1787 až 1850 Schwarzenbergové. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely statut města.

Kanonie augustiniánů - kanovníků je podle tradice první klášter, nově založený v Čechách po skončení husitských válek. Jádrem areálu je gotický kostel Navšívení Panny Marie s přilehlým konventem. V dalších staletích přibyla barokní Škapulířová kaple a sídelní budova - prelatura, zvaná zámek, dominanta jižní strany borovanského náměstí.

Trocnov: Asi 2 km od Borovan, směrem na Ostrolovský Újezd se nachází Trocnov, rodiště Jana Žižky z Trocnova s asi 2 km dlouhou naučnou stezkou po upravených cestách. Mimo pondělky lze též navštívit muzeum husitského období.

Křemelina (+ Calofrig): Na SV okraji městečka směrem k Ledenicím leží významné (největší v Čechách) ložisko křemeliny a keramických jílů v terciárních sedimentech třeboňské pánve. Křemelina byla těžena a zpracovávána v letech cca 1909 - 2004 především na stavební a filtrační materiály v podniku Calofrig (calofrig je stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek). Posléze převážila výroba žáruvzdorných výrobků a kameniny ze zdejších tzv. modřicových jilů. V roce 2001 podnik převzala nadnárodní společnost Lasselsberger, která podle dostupných informací omezila těžbu jílů i křemeliny a prakticky zrušila jejich další zpracování.

NPP Brouskův mlýn: V nivě říčky Stropnice se dochovaly zbytky pestré mozaiky mokřadních společenstev (včetně např rašelinných ostřicových a bezkolencových luk a ostřicovomechových rašelinišť), chráněné od r. 1991 v národní přírodní rezervaci. Její území je součástí evropsky významné lokality (součást soustavy Natura 2000) Niva Stropnice, vyhlášené k ochraně vydry říční.

Přistěhoval jsem se do Borovan v roce 2001. Vybírali jsme se ženou svůj nový domov pečlivě a zodpovědně - a teď jsme spokojeni. 

 

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect