Jiří Guth Jarkovský

IZSZ: Jít nebo nejít volit??

3.5.2010 - Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali!
- to je pravda, ale přesto mají i nyní volby určitý význam!!

I N I C I A T I V A    Z A   S P O L E Č E N S K O U   Z M Ě N U
steiger2001@centrum.cz     petr.kuzvart@ecn.cz

Spoluobčané,

víme všichni moc dobře, jaké jsou slabiny parlamentních i těch dalších voleb. Jejich pravidla jsou nastavena tak, aby byly pouze podporou nynějších zavrženíhodných společenských pořádků. Od voleb nelze čekat žádnou nápravu. Dost by znamenalo, pokud by nová politická reprezentace  jenom omezila vznik dalších škod a nevratných procesů, jež soustavně a promyšleně prosazují některé politické strany a nátlakové skupiny. Je nutno zastavit proces destrukce veřejných služeb, jejich zesoukromění a  rozprodej, zašantročení veřejného majetku, sloužícího všem.  Jeho navrácení je totiž poté už téměř nemožné! Právě na tom staví zdejší  neoliberální ekonomové a jejich političtí reprezentanti svou taktiku. Přitom záměrně zastírají, že veřejné služby a veřejné fondy na fungující na neziskovém základě jsou zdaleka nejefektivnější!

Chceme, aby byly  zničeny a rozprodány veřejné služby, které si platíme ze svých daní a pojistného, opravdu chceme vše platit hotově, každé lékařské ošetření? Budeme na to mít??

Chceme zrušit solidaritu, jež dosud platila mezi mladými a starými, zdravými a nemocnými, pracujícími a práce neschopnými, mezi chudými a bohatými? Chceme opravdu zrušit poslední podstatné solidární pilíře společenské soudržnosti?

Chceme platit veřejné dluhy zaviněné kriminálně-podnikatelskými, politikařícími mafiemi?

Chceme snad hradit náklady jimi zaviněných  krizí a hospodářských propadů?

Nechceme opravdu žít ve společnosti slušných, kooperujících a navzájem se podporujících lidí? Raději tedy ve společnosti, jež je jen součtem sobeckých a zcela izolovaných individuí, jež se dravě snaží o svůj vlastní prospěch za každou cenu?

Chceme skončit ve společnosti, kde si nepočetná superbohatá elita vydržuje armádu politiků, policajtů, práskačů a špiclů, soukromých strážců a jiných lokajů - a zbylých 90% společnosti je odsouzeno žít v nezdravém životním prostředí, ve špíně a přelidněnosti, v ovzduší útlaku a ohlupující masové zábavy?

Chceme zažívat výbuchy živelné nenávisti těch dole proti malé skupince nahoře? Chceme, aby v záchvatech zloby proti útlaku ¨byly ničeny ve slepé snaze vylít si vztek majetky jiných?

Chceme uskutečnění orwellovské společenské utopie? Nemylme se - není k tomu daleko!  Máme možnost skončit ohledně společenské a třídní struktury tam, kde Latinská Amerika, pro kterou byla ve 20. století přirozeným stabilním režimem násilnická fašistická diktatura!  Tohle chceme doopravdy??  

Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že naprostá většina spodních deseti milionů obyvatel této země nic takového nechce!  Zároveň si nemáme vůbec žádné iluze o fungování politické sféry v této zemi a nevěříme vůbec žádné politické partaji.  Nicméně jsme přesvědčeni, že
* je nezbytné jít k parlamentním volbám a
* je nutno podpořit ty politické subjekty, jež jsou zárukou alespoň zpomalení destrukce veřejných služeb, destrukce důchodového systému a systému zdravotního zabezpečení, destrukce vědy a vzdělání, destrukce národní kultury a kulturního dědictví národa!
* volme tedy - nemajíce žádných iluzí o nich - "levicové" parlamentní strany!

A vytvořme zároveň široké občanské hnutí, jež si tvrdě vynutí plnění předvolebních slibů a v případě budoucí společenské krize prosadí základní demokratizační požadavky - proti nynější darebácké vládě nevěrohodného politického establishmentu, oligarchie a mafií!


V Praze dne 1. května 2009                                

za správnost: Petr Kužvart

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect