Jiří Guth Jarkovský

Další aktivity

Měšťanský pivovar Borovany - patřím mezi zakladatele družstva a od 2. února 2014 jsem předsedou jeho představenstva

Kulturní noviny - od r. 2009 jsem členem družstva a od r. 2012 členem jeho představenstva

Divadelní spolek Kajetán v Třeboni - byl jsem členem od podzimu roku 2007 zhruba do konce r. 2010, účinkoval jsem mj. v inscenacích Rozladěné dueto (Neil Simon, premiéra 16. dubna 2008), Kouzelný duben (Matthew Barber podle románu Elisabeth von Arnim, premiéra 25. dubna 2009) a Lásky hra osudná (Karel a Josef Čapkové, premiéra 26. dubna 2010)

Od r. 2014 působím ve spolku U Trhlé divadlo, s nímž jsme nastudovali např. Amanta od současného českého autora Pavla Němce (premiéra 12. dubna 2015)

Krasec - člen občasné redakční rady časopisu a dříve tajemník stejnojmenného sdružení ekologických poraden

Město Borovany - v letech 2013-2014 jsem byl členem kontrolního výboru zastupitelstva, v letech 2006 - 2010 členem dozorčí rady Služby Borovany s.r.o.

Místní akční skupina Sdružení růže - člen od r. 2005, 2007-2008 předseda revizní komise, 2014 manažer tvorby strategie na roky 2014-2020

Alternativa zdola - občanská iniciativa pro podporu komunit a decentralizovaných alternativ společenského, politického a hospodářského uspořádání, člen od června 2010

ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a pro podporu alternativ, člen od července 2010

Natura 2000

DSCN0287.JPG

 

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect